เครื่องพิมพ์ Sublimation

เครื่องปริ้น Epson Large Format Model

 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 44”
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี) ในรุ่น F6430
 • หมึกพิมพ์สีพิเศษ FP/FY , OR/V , LC/LM ในรุ่น F6430H
 • หัวพิมพ์ PrecisonCore MicroTFP ขนาด 1.33 นิ้ว
 • Nozzle Configuration: 3200 nozzles (F6430),2400 nozzles (F6430H)
 • Printing resolution: 600×1200 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 745×1,608×1,128 mm
 • น้ำหนัก 120 กิโลกรัม (F6430) / น้ำหนัก 127 กิโลกรัม (F6430H)
 • ระบบไฟฟ้า AC220-240V , 50/60 Hz
 • Power consumption: Operating: Approx 80W , Ready: Approx 36W , Sleep: Approx 19W , Power Off (standby): Approx 0.3W
 • Software: Epson Edge Print Pro, Epson Edge Colour, Epson Device Admin
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 44″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี)
 • หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP Printhead
 • Nozzle Configuration: 360 nozzles x 4 Channels
 • Printing resolution: 720×1440 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 1,608×914×1,128 mm
 • น้ำหนัก 94 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า AC100-240V , 50/60 Hz
 • Power consumption: Operating: Approx 65W , Ready: Approx 20W , Sleep: Approx 3W , Power Off (standby): Approx 0.4W
 • Software: Epson Egde Print 2.5
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 64″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี)
 • หัวพิมพ์ PrecisionCoreTM TFP®
 • Nozzle Configuration: 320 x 2 nozzles each color (x4)
 • Printing resolution: 720×1440 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 1,013×2,620×1,314 mm
 • น้ำหนัก 274 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า AC220-240V , 50/60 Hz
 • Power consumption: Operating: Approx 460W , Ready: Approx 30W , Sleep: Approx 10W , Power Off (standby): Approx 0.6W
 • Software: Wasatch SoftRIP
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 64″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี)
 • หัวพิมพ์ 2 หัวพิมพ์ On-demand piezo
 • Nozzle Configuration –
 • Printing resolution 360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 2.775×0.7×1.475 เมตร
 • น้ำหนัก 166 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC100-120V / AC200-240V 50/60Hz
 • Power consumption: AC100V:  1,400w or less x1 / AC200V: 1920W or less x1
 • ไม่มี Dyer ในตัว
 • Software: Raster link 7, TxLink 4
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 64″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี)
 • หัวพิมพ์ 2 หัวพิมพ์ Dual PrecisionCore TFP
 • Nozzle Configuration: 360 nozzles x 4 channels
 • Printing resolution: 720×1440 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 2.620×0.934×1.332 เมตร
 • น้ำหนัก 290 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC100-120V / AC200-240V 50/60Hz
 • Power consumption: Operating: Approx. 600W; Ready: Approx. 380 W; Sleep:Approx. 14 W; Power Off: Approx. 1.0 W
 • มี Dyer ในตัว
 • Software: Epson Edge Print
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 64″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K FM FY (6 สี)
 • หัวพิมพ์ 2 หัวพิมพ์ Dual PrecisionCore TFP
 • Nozzle Configuration: 360 nozzles x 5 channels
 • Printing resolution: 720×1440 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 2.620×0.934×1.332 เมตร
 • น้ำหนัก 290 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC100-120V / AC200-240V 50/60Hz
 • Power consumption: Operating: Approx. 600W; Ready: Approx. 380 W; Sleep:Approx. 14 W; Power Off: Approx. 1.0 W
 • มี Dyer ในตัว
 • Software: Epson Edge Print
 • หน้ากว้างพิมพ์สูงสุด 72″
 • หมึกพิมพ์ C M Y K (4 สี)
 • หัวพิมพ์ 1-4 Head / i3200-A1
 • Printing resolution: 3,200 dpi
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 3×1.73×1 เมตร
 • น้ำหนัก 350 กิโลกรัม
 • ระบบไฟฟ้า 1 เฟส AC100-120V / AC200-240V 50/60Hz
 • Power consumption: 220 V. 50-60Hz / 4 Kw
 • มี Dyer ในตัว
 • Software: MainTop 6.1 / PhotoPrint