เครื่องรีดม้วน

เครื่องรีด Calender (รีดม้วน)

 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 180 cm. (72″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter) 60 cm
 • กำลังไฟฟ้า 380V 3 phase / 52 kw.
 • อุณหภูมิ 0-260 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 2,800 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 315x160x182 cm.
 • ขนาดโต๊ะมีให้เลือก 2.5 m., 3.5 m., 4m.
 • สามารถเลือกด้าน input-output
  – ป้อนงานด้านหน้า งานออกด้านหลัง
  – ป้อนงานด้านหน้า งานออกด้านหน้า
 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 120 cm. (47″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter) 20 cm.
 • กำลังไฟฟ้า 220V 1 phase / 6.5 kw.
 • อุณหภูมิ 0-240 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 700 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 200x150x140 cm.
 • ขนาดโต๊ะ 150 cm.
 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 160 cm. (63″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter) 26 cm.
 • กำลังไฟฟ้า 220V 1 phase, 380V 3 phase / 11 kw.
 • อุณหภูมิ 0-240 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 700 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 200x150x140 cm.
 • ขนาดโต๊ะ 150 cm.
 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 180 cm. (72″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter)  มีให้เลือก
  42 cm., 60 cm., 80 cm.
 • กำลังไฟฟ้า 380V 3 phase / 52 kw.
 • อุณหภูมิ 0-260 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 1,500-2,000 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 200x150x140 cm.
 • ขนาดโต๊ะมีให้เลือก 2.5 m., 3.5., 4m.
 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 120cm. (47″)
 • กำลังไฟฟ้า 25 A / 7 kw.
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (Drum diameter) 20 cm.
 • อุณหภูมิ 0-240 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 500 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 220x193x150 cm.
 • ขนาดโต๊ะมีให้เลือก 1.5 m.

PD-1800RTR

 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 180 cm. (72″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter) 42 cm
 • กำลังไฟฟ้า 380V 3 phase 4 Wire / 26 kw. 50Hz
 • อุณหภูมิ 0-260 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 270x156x150 cm.

PD-1200ZH

 • ขนาดใช้งานหน้ากว้าง 120 cm. (47″)
 • เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์
  (Drum diameter) 42 cm
 • กำลังไฟฟ้า 380V 3 phase 4 Wire / 17 kw. 50Hz
 • อุณหภูมิ 0-260 องศาเซลเซียส
 • น้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม
 • ขนาดเครื่อง (ก.xย.xส.) 180x322x160 cm.