เครื่องพิมพ์ Sublimation

เครื่องปริ้น Epson Compact Model

  • หน้ากว้างพิมพ์ ขนาด 8.2″ (A4)
  • การรับประกัน 1 ปี หรือ พิมพ์ 6,000 แผ่น
  • หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
  • ขนาดตัวเครื่อง (กxยxส) 375x507x187 มม.
  • น้ำหนักตัวเครื่อง 4.6 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)
  • หน้ากว้างพิมพ์ ขนาด 24″
  • การรับประกัน 1 ปี
  • หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
  • ขนาดตัวเครื่อง (กxยxส) 970x811x245 มม.
  • น้ำหนักตัวเครื่อง 29 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)