เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

DHT

 • Printer : ขนาดใช้งาน 60 cm.
 • อุณหภูมิ 0-90 องศา
 • กำลังไฟ 200 VAC 1 phase
 • หัวพิมพ์ EPSON DX11x2
 • ระบบหมึก C M Y K+W
 • โปรแกรม MainTop สำหรับสั่งพิมพ์
 • ขนาด 80x175x153 cm.
 • น้ำหนัก 70Kg.
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 60 cm.
 • อุณหภูมิ 0-200 องศา
 • กำลังไฟ 200 VAC 1 phase / 3.5 Kw.
 • ขนาด 100x300x115 cm.
 • น้ำหนัก 300 Kg.