เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

DHT

 • Printer : ขนาดใช้งาน 23″
 • อุณหภูมิ : 0-90 องศา
 • กำลังไฟ : 200 VAC 1 phase
 • หัวพิมพ์ : EPSON DX11x2
 • ระบบหมึก : C M Y K+W
 • โปรแกรม : MainTop
 • ขนาด : 80x175x153 cm.
 • น้ำหนัก : 70Kg.
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 23″
 • อุณหภูมิ : 0-200 องศา
 • กำลังไฟ : 200 VAC 1 phase / 3.5 Kw.
 • ขนาด : 100x300x115 cm.
 • น้ำหนัก : 300 Kg.
 • Printer : ขนาดใช้งาน 68 cm (27″)
 • อุณหภูมิ : 15-35 องศา
 • กำลังไฟ : 220 V. 50-60Hz / 1.4 Kw
 • หัวพิมพ์ : 2 Head / i3200-A1
 • ระบบหมึก : C M Y K+W
 • โปรแกรม : MainTop 6.1 / PhotoPrint
 • ขนาด : 72x165x145 cm.
 • น้ำหนัก : 180Kg.
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 27″
 • อุณหภูมิ : 0-200 องศา
 • กำลังไฟ : 220 V. 50-60Hz / 20A
 • ขนาด : 102x250x110 cm
 • น้ำหนัก : 260 Kg.

AUDLEY DFT 8073-3

 • Printer : ขนาดใช้งาน 23″
 • กำลังไฟ : 2700W
 • หัวพิมพ์ : Three pcs Epson i3200-U1
 • Resolution : 2,400 dpi
 • Print Speed : 4 Pass(10 m2) / 6 Pass(7 m2) / 8 Pass(4 m2)
 • ระบบหมึก : UV ink C M Y K W V
 • UV Curing System : Water Cooling+LED UV Lamp X4
 • โปรแกรม : PhotoPrint
 • Board : Hoson Board
 • ขนาด : 2120x1550x800 mm.
 • น้ำหนัก : 260Kg.

AUDLEY DFT S2030-3 (UV)

 • Printer : ขนาดใช้งาน 11″
 • กำลังไฟ : 1200W
 • หัวพิมพ์ : Three pcs Epson F1080-A1/XP600
 • Resolution : 2,400 dpi
 • Print Speed : 6 Pass(3 m2) / 8 Pass(2 m2)
 • ระบบหมึก : UV ink (C M Y K W V) (C M Y K W LC LM W V)
 • UV Curing System : Ar Cooling System+LED UV Lamp X2
 • โปรแกรม : Equipped , PhotoPrint
 • Board : Shenyang Board
 • ขนาด : 1160x1200x500 mm.
 • น้ำหนัก : 100Kg.
 • Printer : ขนาดใช้งาน 70 cm (27.5″)
 • อุณหภูมิ : 15-35 องศา
 • กำลังไฟ : 220 V. 50-60Hz / 1.5 Kw
 • หัวพิมพ์ : 4 Head / i3200-A1
 • ระบบหมึก : C M Y K+W
 • โปรแกรม : MainTop 6.1 / PhotoPrint
 • ขนาด : 75x190x180 cm
 • น้ำหนัก : 250 Kg
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 27″
 • อุณหภูมิ : 0-200 องศา
 • กำลังไฟ : 220 V. 50-60Hz / 20A
 • ขนาด : 102x250x110 cm
 • น้ำหนัก : 260 Kg.