เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

เครื่องพิมพ์ Digital Transfer

DHT

 • Printer : ขนาดใช้งาน 23″
 • อุณหภูมิ 0-90 องศา
 • กำลังไฟ 200 VAC 1 phase
 • หัวพิมพ์ EPSON DX11x2
 • ระบบหมึก C M Y K+W
 • โปรแกรม MainTop สำหรับสั่งพิมพ์
 • ขนาด 80x175x153 cm.
 • น้ำหนัก 70Kg.
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 23″
 • อุณหภูมิ 0-200 องศา
 • กำลังไฟ 200 VAC 1 phase / 3.5 Kw.
 • ขนาด 100x300x115 cm.
 • น้ำหนัก 300 Kg.
 • Printer : ขนาดใช้งาน 27″
 • อุณหภูมิ 15-35 องศา
 • กำลังไฟ 220 V. 50-60Hz / 1.4 Kw
 • หัวพิมพ์ 2 Head / i3200-A1
 • ระบบหมึก C M Y K+W
 • โปรแกรม MainTop 6.1 / PhotoPrint
 • ขนาด 720x1650x1450 mm.
 • น้ำหนัก 180Kg.
 • Bepower &Curing AIO : ขนาดใช้งาน 27″
 • อุณหภูมิ 0-200 องศา
 • กำลังไฟ 220 V. 50-60Hz / 20A
 • ขนาด 1020x2500x1100 mm.
 • น้ำหนัก 260 Kg.