กระดาษ Sublimation

กระดาษงานซับลิเมชั่น

Epson Sublimation Paper

 • Sublimation Paper
 • ขนาด : A4 (21 X 29.7 cm)
 • ความหนา 87 แกรม
 • บรรจุ 100 แผ่น
 • น้ำหนัก : 670 กรัม

Sublimation Paper (sheet)

 • Sublimation Paper
 • ขนาด : A4 (21×29.7 cm)
 • ขนาด : A3 (29.7×42 cm)
 • ความหนา 100,120 แกรม
 • บรรจุ 100 แผ่น
 • A4 (100 แกรม) น้ำหนัก : 640 กรัม
 • A4 (120 แกรม) น้ำหนัก : 780 กรัม
 • A3 (100 แกรม) น้ำหนัก : 1,270 กรัม
 • A3 (120 แกรม) น้ำหนัก : 1,520 กรัม

Sublimation Paper (Roll)

 • Sublimation Paper
 • ขนาด : 35″ (90 cm×100 เมตร) ความหนา 100 แกรม
 • ขนาด : 36″ (91.4 cm×100 เมตร) ความหนา 90,100 แกรม
 • ขนาด : 44″ (112 cm×100 เมตร) ความหนา 90,100 แกรม
 • ขนาด : 64″ (162 cmx 200 เมตร) ความหนา 70 แกรม
 • ขนาด : 64″ (162 cmx100/200 เมตร) ความหนา 90 แกรม
 • ขนาด : 64″ (162 cmx100 เมตร) ความหนา 100 แกรม