เครื่องพิมพ์ DTG

เครื่องพิมพ์ DTG

  • พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 40.6×50.8 cm. (16″x20″)
  • หมึกพิมพ์ C M Y K WH (5 สี)
  • หัวพิมพ์ 2 หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
  • Nozzle Configuration: 14,400 nozzles
  • Printing resolution: 1,200×1,200 dpi
  • พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 40.6×50.8 cm. (16″x20″)
  • หมึกพิมพ์ C M Y K WH (5 สี)
  • หัวพิมพ์ 1 หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
  • Nozzle Configuration: 14,400 nozzles
  • Printing resolution: 1,200×1,200 dpi