เครื่องพิมพ์ DTG

เครื่องพิมพ์ DTG

 • พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 40.6×50.8 cm. (16″x20″)
 • หมึกพิมพ์ C M Y K WH (5 สี)
 • หัวพิมพ์ 1 หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP Printhead
 • Nozzle Configuration : 3,200 nozzles
 • Printing resolution : 1,200×1,200 dpi
 • พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 40.6×50.8 cm. (16″x20″)
 • หมึกพิมพ์ C M Y K WH (5 สี)
 • หัวพิมพ์ 2 หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
 • Nozzle Configuration : 14,400 nozzles
 • Printing resolution : 1,200×1,200 dpi
 • พื้นที่การพิมพ์สูงสุด 40.6×50.8 cm. (16″x20″)
 • หมึกพิมพ์ C M Y K WH (5 สี)
 • หัวพิมพ์ 1 หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP
 • Nozzle Configuration : 14,400 nozzles
 • Printing resolution : 1,200×1,200 dpi