บทความที่ 2

บทความที่ 2

การพิมพ์ด้วยระบบ Direct To Garment (DTG) คืออะไรและดีอย่างไร? DTG หรือ Direct To Garment นอกจากจะสกรีนแล้ว เดี๋ยวนี้ก็มีการพิมพ์ลายหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ” DTG ” ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้การพิมพ์ลายอื่นๆ เลย           ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนระบบพิมพ์ แบบอะนาล็อกเป็นการพิมพ์แบบดิจิทัลมีมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิตประสบความสำเร็จ             การใช้เครื่องพิมพ์ผ้าดิจิทัลมีข้อดีมากกว่าการพิมพ์แบบอะนาล็อก เริ่มตั้งแต่การพิมพ์ปริมาณน้อยที่คุ้มค่า สามารถออกแบบให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น     จนถึงการตอบโจทย์ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงานของการพิมพ์ดิจิทัล การพิมพ์ดิจิทัลมีกระบวนการทำงานที่สดวกและราบรื่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์บนเสื้อผ้าได้โดยตรง หรือการพิมพ์แบบ Dye-Sublimation ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ตอบโจทย์สำหรับการพิมพ์ผ้าทุกรูปแบบ การพิมพ์ระบบ Direct To Garment (DTG)  การพิมพ์แบบเดิมนั้นจะมีขั้นตอนที่มากกว่า เช่น การสร้างแบร์นสำหรับแต่ละสีที่ใช้พิมพ์ ทำให้การพิมพ์ด้วย ระบบ Direct To Garment…